Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Přehled, co tato čerpadla zvládnou:

  • vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody;
  • nejlepší z hlediska účinnosti i při extrémních venkovních teplotách;
  • ekologicky šetrné: lze je připojit k solárním panelům. Vypouští až třikrát nebo čtyřikrát méně CO2 (oxidu uhličitého) než běžný kotel;
  • technologie, která se přizpůsobuje jednotlivým domácnostem: extrémně nízká teplota, vysoká teplota, jakékoli klima;
  • široká škála řešení: podlahové vytápění, radiátory a ventilátory;
  • nízké provozní náklady: výhodou jsou nízké účty za energii;
  • možnost na ně získat státní dotace;
  • dlouhá životnost;
  • tichý chod;
  • ovládání přes internet pomocí mobilní aplikace.

Dalšími důležitými údaji jsou COP a EER, což jsou účinnosti čerpadla v režimech topení nebo chlazení. COP uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie. Jeden kW poskytne ve vašem domě 3 – 5 kW tepla.

Tepelné čerpadla mohou generovat až 60 % úspor na ročním účtu za vytápění. Tepelná čerpadla čerpají kalorie potřebné k výrobě tepla z okolního vzduchu, aby poskytly čistou a obnovitelnou energii, a tím snížily spotřebu energie a emisi skleníkových plynů. Pamatujte, že některé modely tepelných čerpadel mají tu výhodu, že jsou reverzibilní a lze je tedy použít i jako klimatizační zařízení v letním období.

Optimální a ekonomický proces

Základním parametrem čerpadla je jeho nominální výkon v kW, který představuje maximální výkon čerpadla při přesně stanovené venkovní teplotě a teplotě vody.

Mezi další parametry řadíme SCOP (sezónní topný faktor) a SEER (průměrnou roční sezónní účinnost). 

Finanční pomoc

Pořizovací náklady jsou sice vysoké, ale během 5 až 7 let se vrátí. Kupní cena se liší v závislosti na modelu, jeho výkonu a příslušenství. K ceně je nutné připočítat rovněž i náklady na zemní práce, instalaci, včetně veškerých montáží a revizí. U nás stát podporuje investice do tohoto typu vytápění formou státních dotací jako je: Nová zelená úsporám pro rok 2021, kdy podrobné informace a jednotlivé kroky naleznete v záložce Jak na to.

Více na:
www.novazelenausporam.cz (záložka: Jak na to)
www.prehleddotaci.cz

Chcete-li objevit tepelná čerpadla Airwell nebo Panasonic, kontaktujte nás.